13 ก.ย พ.ศ. 2552 “ไหว้สา-ขอขมา น้ำแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่”

กำหนดการพิธี “ไหว้สา-ขอขมา น้ำแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่” เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ และเพื่อเป็นปฐมฤกษ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูรักษาน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืนของชาวเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2552 ณ วัดชัยศรีภูมิ์...

Bad Pollution February 2009

What mountain? This was taken at the beginning of March during the week of worst pollution. It is looking down Loi Khroh Road towards the city and Doi Suthep beyond.. Now bear in mind that the sun is setting behind the mountain and the least you would expect to...