ไฟแดง !

ไฟแดง !   อย่ารอให้เกิดมลพิษ กรุณาปิดเครื่องยนต์      ถ้าคุณต้องรอไฟแดงเกินกว่า 10* วินาที   ประหยัดเงิน  ผลการวิจัยพบว่าประหยัดน้ำมันและเป็นการดูแลรักษาเครื่องยนต์   ให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น รักษาสุขภาพ ของตัวคุณเอง และคนรอบข้าง ลดมลพิษในเชียงใหม่    ลดภาวะโลกร้อน  ...