Solidarity March for Japan – Tapae Gate 7.00 am Sunday

Solidarity March for Japan – Chiang Mai  Tapae Gate 7.00 am Sunday 20 March 2011 – Walk & bike to US & Japan Consulates. เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ..”ลดการใช้น้ำมัน ปั่นรถถีบ”…”สองขาปั่น สองล้อหมุน..เพื่อให้กำลังใจผู้ปีสบภัย...