การประกาศป่าไม้เมืองเชียงใหม่ 2551 “Chiang Mai Urban Forests Declaration”

การประกาศป่าไม้เมืองเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้ ชาวเชียงใหม่ได้ประกาศว่า ได้รับการสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์และพื้นที่ป่าไม้ มีทั้งป่าพื้นที่ป่าขนาดใหญ่และขนาดเล็กและพื้นที่ตรงแนวทางเดินของถนน ซึ่งจะมีต้นไม้ท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่...