รักต้นไม้ – Love for Trees

รักต้นไม้ – Love for Trees

หนึ่งในความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะด้วยการให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่ดินของรัฐ รวมทั้ง สำนักงานของเราและที่อื่น ๆ ในการดังกล่าวนั้น ผมรู้สึกชมชอบกับคำกล่าวโบราณที่ว่า...