1111

๑.ชาวบ้านย่านนิมมานเหมินท์ในตัวเมืองเชียงใหม่เคยร้องเรียนเทศบาลเรื่องแนวถนนทีชำรุดจากการวาง

ท่อประปาไม่เรียบร้อยร่วม 10 ปีแล้ว ทำให้การใช้รถจักรยานและจยย.มีความเสี่ยงต่อการแฉลบล้มหรือ

หลบทางชำรุดแล้วโดนรถต์ตามหลังชนท้าย

Ten year disgrace
๒. ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปทาง ทบน.ชม.ได้เกือบปีแล้ว แต่ทาง ทบน.ชม.บอกทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก

ถนนเป็นของกรมทางหลวง
๓. จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมทางจักรยานและการใช้จักรยาน จึงขอเสนอให้กรมทางหลวงจัดงบ

ประมาณมาดำเนินการซ่อมผิวทางและทำเป็นทางจักรยานเป็นมาตรการแก้ไขเร่งด่วน
๔.ชาวย่านนิมมานเหมินท์เกรงว่าแผนการทำถนนซูเปอร์ไฮเวย์ผ่านกองบิน ๔๑ จะทำให้การจราจรของรถ

ยนต์ผ่านถนนนิมมานเหมินท์เพิ่มจำนวนหนาแน่นในอัตราที่เร็วมาก ทำให้ปัญหาในถนนนิมมานเหมินท์ที่

มากอยู่แล้ว สาหัสยิ่งขึ้น

Gone for Nimmanhaemin Rd widening - Flats
๕. การทำทางลอดบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่ทางแยกแม่โจ้ใเชียงใหม่ไปยังทางลอดแยกข่วงสิงห์ จะทำให้รถ

ไปออกันที่แยกเจ็ดยอดอย่างรวดเร็วและไปออกันอีกมากที่แยกรินคำ เชียงใหม่จะเกิดอัมพาตทางจราจร

นอกจากนั้นต้นไม้พวกมะฮอกกานีซึ่งกำลังเติบโตให้ความร่มรื่นสวยงามอยู่แล้วจะถูกตัดออกไป โดยไม่มี

ใครได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ยกเว้นผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องไม่กี่คน

Three way underpass

 

ข้อเสนอทางแก้ไข คือทำวงเวียน

ใหญ่แทนทางลอดนี้ ซึ่งรถจะไม่ติดแต่เคลื่อนตัวช้าลงบ้าง ช่วยให้การออตัวที่แยกหรือทางลอดข่วงสิงห์

ไม่เกิดขึ้น ต้นไม้ที่ร่มรื่นจะยังคงอยู่

Cairns Highway Roundabout

 

Text thanks to  Dr Nirandorn of the Chiang Mai Sunday Bicycle Club