หนึ่งในความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะด้วยการให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่ดินของรัฐ รวมทั้ง สำนักงานของเราและที่อื่น ๆ

ในการดังกล่าวนั้น ผมรู้สึกชมชอบกับคำกล่าวโบราณที่ว่า

(อเมริกันพื้นเมืองโบราณหรือบางคนคิดว่ามันเป็น เพนซิลดัตช์พูดว่า) “เราไม่ได้รับมรดกผืนแผ่นดินมาจากบรรพบุรุษของเราหากแต่เรายืมจากลูกหลานของเรา”

เมื่อเรายืมอะไรๆ จากใคร สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือการส่งคืนสิ่งที่ยืมมาให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  ในทำนองเดียวกันในการทำงานองค์กรภาครัฐ เราถือว่าเรามาทำงานในสถานะและสถานที่อย่างนี้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งเรายืมมา เราได้เรียนรู้มันอย่างชัดเจนในทุกแง่ทุกมุม

เป็นความโชคดีที่สถานที่ทำงานของหน่วยงานรัฐหลายหน่วยมีต้นไม้ใหญ่และเก่าแก่ขึ้นอยู่  รอบๆต้นไม้เหล่านั้น ที่ซึ่งเป็นที่หลบร้อนจากแสงแดดและเพลิดเพลินจากเสียงเพลงของบรรดาเหล่าสกุณา ดังนั้นมันจึงเป็นความชอบธรรมของเราที่จะต้องดูแลต้นไม้เหล่านั้น

การดูแลต้นไม้เริ่มแรกด้วยการดูแลแหล่งที่มาของสารอาหารของพวกเขาซึ่งมาจากรากและใบของพวกเขา

ราก มักจะไม่แผ่ขยายเท่าที่ควร อีกทั้งการกระทำด้วยการเปิดหน้าดินเพื่อยกระดับของดิน การตัดสนามเพาะบริเวณใกล้ต้นไม้ และที่จอดรถยานพาหนะที่มีน้ำหนักหนักหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บีบอัดดินรอบ ๆ ราก จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง ในทำนองเดียวกันการก่อสร้างรั้วหรืออาคารคอนกรีตใกล้กับต้นไม้เป็นสิ่งที่ ควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน และรั้วลวดหนามธรรมดาๆกับพันธุ์ไม้เลื้อยหรือพุ่มไม้ประดับที่มีราคาถูกซึ่ง จะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งจะทำให้เกิดรอยรอย แตกและสร้างความเสียหาย อย่างถาวรให้กับราก สำหรับต้นไม้ในแง่ของน้ำและสารอาหารจากดิน ดังนั้นควรเก็บรักษาพื้นที่ดูดซึมน้ำที่อยู่รอบต้นไม้และปล่อยให้ใบร่วงลงไป ทับถมตามธรรมชาติรอบ ๆ ต้นไม้ เหล่านี้ยังคงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณา

ใบ ของต้นไม้จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการแปลงน้ำจากรากและก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์จากอากาศเป็นคาร์โบไฮเดรตไปสร้างความเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้นจากมุมของต้นไม้ใบและกิ่งก้านทุกสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดปฏิกิริยาดัง กล่าว จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ กล่าวคือ หากต้นไม้ไม่ได้รับประโยชน์จากใบหรือกิ่งก้านสาขามันจะหลั่งสารธรรมชาติ อย่างหนึ่งออกมา จากการศึกษาเราพบว่าหากปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตด้วยตัวเอง จะสรร้างปัญหาความยุ่งยากสำหรับเรา นั่นคืออาจต้องมีการตัดแต่งกิ่ง พบบ่อยในกรณีสวนผลไม้ เช่นสวนลำไย หรือมะม่วง ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร แต่ไม่เหมาะสมในกรณีโดยทั่วไป ดังนั้นรอบๆอาณาบริเวณสำนักงานของเราที่ซึ่งมีร่มเงา จึงมีคุณค่าคาสูงลิบลิ่ว เราอาจจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งที่ตายแล้วเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และถ้า มีสายไฟในบริเวณใกล้เคียงการตัดแต่งกิ่งแขนงออกบางกิ่งเท่าที่จำเป็น

แต่หลีกเลี่ยงการตัดแต่งกิ่งก้านที่จะเติบโตขึ้น แต่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะหลีกเลี่ยงการตัดกิ่งแขนงเหล่านี้ซึ่งจะไปชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้ และเปิดให้แสงสว่างส่องถึงพื้นได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของวัชพืช

ผมอยากจะฝากข้อคิดให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กำหนดให้เราต้องแจ้งต่อชุมชนในการดำเนินงานใดๆ และจะต้องพิจารณาเสียงสะท้อนของชุมชนในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ


One of the responsibilities of all of us who head administrative units in the public service is to look after the maintenance of government lands around our offices and elsewhere.

In doing so I feel it is wise of us to take heed of the following ancient saying, an old Native American or some think it is a. Pennsylvania Dutch saying: “We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children”.

When we borrow anything we are responsible for returning it in good condition. Our government work is very like this, we hold a position in a place for a short time and we can say we borrow it and so the lesson is clear

We are fortunate that many government workplaces have trees, sometimes large and old, around them which bring us shelter from the hot sun and pleasure from the songs of the birds. So it is our responsibility to care for trees.

Care for trees means firstly caring for the sources of their nutrition which comes from their roots and foliage.

The roots can often be quite extensive and actions such as spreading clay to raise the level of the land, cutting trenches near a tree and parking heavy vehicles or other activities which compress the soil around the roots need to be avoided. Similarly construction of fencing or concrete buildings close to trees should be avoided and for fencing often a simple wire fence, combined with ornamental climbers or shrubs will be cheaper, and just as effective as a sturdy structure which will suffer cracks and damage. Roots provide sustenance for the tree in terms of water and nutrients from the soil, so keeping water permeable areas around the tree and allowing falling leaves to compost naturally around trees are also important considerations.

…  in matters affecting the environment the constitution obliges us to both inform the community of any proposed actions and to consider community views in coming to an informed decision.

Footnote: The above text was prepared for consideration of the former Governor of Chiang Mai M.L. Pannada Diskul, with the Thai version written by Mr Nopwanchai of the Ministry of Natural Resources and Environment