The bottle story

this is a story about a world obsessed with stuff

นี่เป็นเรื่องของโลกที่ถูกกดดันโดยข้าวของ

0:10

it’s a story about a system in crisis.

มันเป็นเรื่องวิกฤตของระบบ

0:13

we’re trashing the planet

เรากำลัง ทำลายโลกของเรา

0:14

we’re trashing each other

เรากำลังทำลาย เพื่อนมนุษย์

0:16

and we’re not even having fun

นี่ไม่ใช่เรื่อล้อเล่น

0:19

the good thing, is that when we start to understand the system

มองในแง่ดี เพราะเรากำลังจะเข้าใจระบบ

0:22

we can see lots of places to step in and turn these problems into solutions

เราได้เห็นหลายๆที่กำลังริเริ่มเข้าร่วมแก้ปัญหา

0:27

[music]

0:34

one the problems with trying to use less stuff

โดยริเริ่มที่ปัญหาการลดการใช้ข้าวของ

0:39

is that sometimes we feel like we really need it

ซึ่งบางครั้งเราคิดว่าเราต้องการมัน

0:41

what if you live in a city like, say cleveland, and you want a glass of water

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องอยู่ในเมืองใหญ่ และคุณต้องการน้ำซักแก้วหนึ่ง

0:44

are you going to take your chances and get it from the city tap?

คุณเสี่ยงไหมที่จะดื่มน้ำจากก็อก

0:48

or should you reach for a bottle of water that comes from the pristine rainforests of

หรือคุณจะคว้านำจากขวดที่มาจากน้ำพุจากป่าของน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่ง

0:51

Fiji?  หรือ จากน้ำสิงห์

0:52

Well, Fiji brand water thought the answer to this question was obvious

ถ้าคุรคิดว่าน้ำสิงห์/ช้าง

0:56

So they built a whole ad campaign around it

คุณต้องคิดว่าบริษัทเหล่านี้ ทำโฆษณาให้มัน

0:58

it turned out to be one of the dumbest moves

แต่มันเป็นการกระทำที่โง่ที่สุด

1:00

in advertising history

ในประวัติศาสตร์การโฆษรา

1:01

the city of cleveland it like being the butt

เมืองเหล่านี้ ทำตัวเหมือน ตัวตลก

1:04

of fiji jokes

1:05

so they did some tests and guess what?

ดังนั้นได้มีการทำวิจัยและพบว่า ท่านทราบไหม?

1:07

These tests showed a glass of Fiji water is lower quality

จากการทดสอน พบว่าน้ำเหล่านี้มีคุณภาพต่ำ

1:10

it loses taste tests against Cleveland tap

รสชาติแย่กว่าน้ำก็อก

1:13

and costs thousands of times more

แต่แพงกว่า พันเท่า

1:16

this story is typical of what happens when

เรื่องที่จำเล่าต่อไปนี้

1:19

you test bottled water against tap water

จะบอกเล่าถึงการทดสอบนำจากขวดกับน้ำก็อก

1:20

is it cleaner?

มันสะอาดกว่าไหม

1:21

sometimes, sometimes not

บางที ใช่ บางที่ไม่ใช่

1:23

in many ways bottled water is less regulated

แต่พบว่า น้ำจากขวดไม่ได้มาตรฐาน

1:26

than tap

กว่าน้ำก็อก

1:27

Is it tastier?

รสชาติดีกว่าไหม

1:28

In taste tests across the country, people consistently

ในการทดสอบรสชาต ชาวบ้านจะชอบ

1:31

choose tap over bottled water.

น้ำจากก็อกมากกว่า

1:33

These bottled water companies say they’re just meeting consumer demand

บริษัทที่ผลิตน้ำขวดเหล่านี้กล่าวว่าต้องการสนองตอบความต้องการของผู้ดื่ม

1:37

but who would demand a less sustainable

แต่ใครต้องการซัพพลายที่ไม่ยั่งยืน

1:39

less tasty, way more expensive product

ที่รสชาตแย่ แต่แพงกว่าหลายเท่า

1:42

especially one you can get almost free in your kitchen

โดยเฉพาะ น้ำที่คุณหาได้จากห้องครัว

1:45

bottled water costs that two thousand times more than tap water

น้ำดื่มแพงกว่า สองพันเท่า

1:49

Can you imagine paying 2000 times the price of anything else?

คุณลองคิดดูว่า คุณจะยอมจ่ายอะไรที่แพงกว่า สองพันเท่า

1:52

how about a $10,000 sandwich?

หากเป็นข้างแกงที่แพงจานละ 10000

1:54

yet people in the US by more than half a billion

แต่ในอเมริกา ดี่มน้ำขวด 500 ล้าน แกลลอน

1:57

gallons of water every week

ต่อสัปดาห์

1:59

that is enough to circle the globe more than five times

จำนวนนี้สามารพันรอบโลกได้ 5 รอบ

2:03

how did this come to be?

แล้วมันจะเป็นยังไรหล่ะ

2:05

well it all goes back to how our materials economy works

ลองคิดดุว่า กรรมวิธีของสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไร

2:08

and one of its key drivers which is known is manufactured demand

และประการสำคัญ ที่ทราบกันดีก็คือ อุปสงค์อุตสาหกรรม

2:12

if companies want to keep growing

ถ้าบริษัทหนึ่งต้องการการเติบโตทางธุรกิจ

2:14

they have to keep selling more and more stuff

เขาต้องขายของให้ได้มากขึ้นทุกปี

2:16

in the 1970s giant soft drink companies

ในปี 1970 บริษัทขายเครื่องดื่ม

2:19

got worried as they saw their growth projections

เริ่มวิตกกังวลถึงยอดขายที่ถดถอย

2:21

starting to level off

เริ่มโดยการลดคนงาน

2:22

there’s only so much soda that a person can drink

คนจะดื่มนำโซดาได้มาท่าไร

2:24

Plus it wouldn’t be long before people began

และมันจะไม่ยืนหยัดก่อนที่คนจะคิด

2:27

realizing that soda is not that healthy

ว่าน้ำโวดาไม่ดีต่อสุขภาพ

2:29

and turned back to [gasp] drinking tap water.

และหันมาดื่มน้ำธรรมดา

2:32

well the companies found their next big idea

บริษัทนี้จึงมีความคิดอันชาญฉลาด

2:35

in a silly designer product that most people laughed off

ในการออกแบบสินค้าที่คนจะติดตลก

2:38

as a passing yuppie fad

……………

2:39

“Water is free,” people said back then.

น้ำ เป็นของฟรี

2:41

“what will they sell us next, air?”

ต่อไปเขาจะขายอะไรต่อไปหรือ  อากาศ

2:44

so how do you get people to buy this fringe product?

ทำอย่างไร คนจะคิดถึงผลประโยชน์ทางอ้อม

2:47

Simple. You manufacture demand

ง่าย นิดเดียว สร้าง อุปสงค์อุตสาหกรรม

2:50

How do you do that?

แล้วจะทำอย่างไรล่ะ

2:51

Well, imagine you’re in charge of the bottled water

สมมุติว่า คุณรับผิดชอบต่อยอดขายน้ำขวด

2:54

Company

บริษัทรึ

2:55

Since people aren’t lining up to trade their hard-earned money

ผู้บริโภคไม่ได้เข้าแถวในการขายสิ่งที่หามายากด้วยเงิน

2:57

for you unnecessary product

สำหรับสินค้าที่ไม่จำเป็น

2:59

you make them feel scared and insecure if they don’t have it

ท่านจะรู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัยถ้าจะไม่ซื้อมัน

3:02

and that’s exactly what the bottled water industry did

ที่คือสิ่งเดียวกันที่บริษัทเหล่านี้ทำ

3:05

one of their first marketing tactics was to

สิ่งแรกคือกลวิธีทางการตลาด

3:08

scare people about tap water

คือให้คนกลัวที่จะดื่มน้ำจากก็อก

3:09

with ads like Fiji’s Cleveland campaign.

และก็เริมโฆษณา นำดื่มชนิดไหม่นี้

3:12

“”When were done,” one top water exec said,

และแล้ว  ผู้บริการก็กล่าวว่า เสร็จเรา

3:15

“tap water will be relegated to showers and washing dishes.”

น้ำก๊อกจะใช้สำหรับอาบน้ำ และล้างชามเท่านั้น

3:19

Next, you hide the reality of your product behind

ต่อไป เขาจะซ่อนความจริงของสินค้าของเขาไว้ข้างหลัง

3:22

images of pure fantasy

ใส่ความคิดว่า มันบริสุทธิ์เสียเหลือเกิน

3:24

Have you ever noticed how bottled water tries to seduce us

คุณเคยคิดไหมว่า น้ำขวดมันโกหกเรา

3:27

with pictures of mountains streams and pristine nature?

ด้วยรูปภาพว่ามาจากภูเขา และบริสุทธิ์และดั้งเดิม

3:30

But guess where a third of all bottled water in the U.S. actually

1 / 3 ของน้ำเหล่านี้มาจากไหน

comes from?

3:34

The tap!

มาจากก็อกนำของเรานี่แหละ

3:36

Pepsi’s Aquafina and Coke’s Dasani

เปปซี และ โคก

3:38

are two of the many brands that are really filtered tap water

คือ2 บริษัท ที่มาจากการกรองน้ำก็อก

3:41

But the pristine nature lie goes much deeper.

แต่ ธรรมชาติดั้งเดิมเหมือน จะโกหกมากกว่าอีก

3:44

In a recent full page ad, Nestlé said:

ในศื่อโฆษณาเต็มหน้าของ เนสเล่ กล่าวว่า

3:47

“Bottled water is the most environmentally

น้ำขวดเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อรักษาสิ่งแวดล้อม

3:50

responsible consumer product in the world.”

ที่สุดในบรรดา สินค้าบริโภคทั้งหลาย

3:52

What?!

อะไรกันนี่

3:53

They are trashing the environment all along the product’s life cycle.

เขาทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดอายุของสินค้า

3:56

Exactly how is that environmentally responsible?

แล้วรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรล่ะ

4:00

The problems start here with extraction and production

ปัญหาเริ่มที่ การสกัด และการผลิต

4:03

where oil is used to make water bottles

จากสินค้าที่เหลือจากการผลิตน้ำมัน มาทำขวด

4:05

Each year, making the plastic water bottles

ทุกๆปี ผลิตขวดพลาสติกเท่าไร

4:08

used in the U.S. takes enough oil and energy

ใช้พลังงานน้ำมันและพลังงานไปเท่าไร

4:11

to fuel a million cars.

ไปเติมรถยนต์

4:13

All that energy spent to make the bottle

การใช้พลังงานในการผลิตขวดน้ำ

4:15

even more to ship it around the planet

แล้วยังขนส่งไปรอบโลก

4:18

and then we drink it in about 2 minutes?

แล้วพวกเราก็ดื่มหมดภายใน 2 นาที

4:22

That brings us to the big problem at the other end of the life cycle

แล้วอะไร ยิ่งเป็นปัญหา ในตอนท้าย

4:26

Disposal. What happens to all these bottles when we’re done?

ก็ขวดที่นำมาทิ้งอย่างไร ล่ะ

4:29

Eighty percent end up in landfills,

80 เปอร์เซ็นต์ นำไปถมที่

4:32

where they will sit for thousands of years,

ที่มันจะคงอยู่ถึง พันปี ว่าจะย่อยสลาย

4:34

or in incinerators, where they are burned, releasing

หรือว่ามันถูกนำไปเผา ยิ่งแล้วใหญ่

4:37

toxic pollution.

ปัญหามลอากาศเป็นพิษกลับมาหาตัวเรา

4:38

The rest gets collected for recycling.

20 % ที่เหลือนำกลัมมาใช้ใหม่

4:40

I was curious about where the plastic bottles

ดืฉันสงสัยเหลือเกิน ที่ที่ขวดพลาสติกเหล่านี้

4:43

that I put in recycling bins go.

ในถังrecycle จะไปไหนต่อ

4:44

I found out that shiploads were being sent

ฉันพบว่าถูกขนส่งไปยัง

4:47

to India.

ประเทศอินเดีย

4:48

So, I went there.

ฉันก็เลยตามไปดู

4:49

I’ll never forget riding over a hill outside Madras

ฉันไม่เคยลืมการนั่งรถบนดอยของ เมืองมาสราส

4:52

where I came face to face with a mountain

ที่ไปพบภูเขา

4:54

of plastic bottles from California.

ขวดพลาสติกจากคาลิฟอร์เนีย   ฮา ฮา ฮา

4:56

Real recycling would turn these bottles

การนำกลับมาใช้ใหม่จะทำให้ขวดเหล่านี้

4:58

back into bottles.

กลับเขามาในขวดอีก

4:59

But that wasn’t what was happening here.

แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดที่นั่น

5:03

Instead these bottles were slated to be downcycled,

แต่มันทำให้

5:06

which means turning them into lower quality

ซึ่งหมายความว่าทำคุณภาพให้เลวลงกว่าเดิม

5:08

products that would just be chucked later.

สินค้าก็จะถูกปล่อยให้ล้าสมัย.

5:10

The parts that couldn’t be downcycled were thrown away there

ที่เหลือจากการผลิต ก็จะถูกทิ้งไป

5:13

shipped all the way to India just to be dumped in

ขยะที่ไปแปรสภาพถึงอินเดียก็จะถูกทิ้ง

someone else’s backyard.

ในหลังบ้านของคนอื่นต่อไป

5:18

If bottled water companies want to use mountains

ถ้าบริษัท นำดื่มใช้ ตราสินค้าของตนในภูเขา

5:20

on their labels,

5:21

it’d be more accurate to show one of these

มันก็จะถูกต้องถ้าการระบุว่าเป็นภูเขาขวดพลาสติก

5:23

mountains of plastic waste.

5:25

Scaring us, seducing us, and misleading us

แต่มันน่าตกใจ หลอดลวง และทำให้เข้าใจผิด

5:28

– these strategies are all core parts of manufacturing demand

วิธีการนี้เป็นกลยุทธของการสร้างอุปสงค์

5:33

Once they’ve manufactured all this demand,

เมื่อเขาสนองตอบต่ออุปสงค์นี้

5:35

creating a new multibillion dollar market,

จะสามารถสร้างตลาดหลายพันล้าน

5:38

they defend it by beating out the competition.

และเขาก็จะกำจักศัตรูออกจากการแข่งขัน

5:40

But in this case,

แต่ในกรณีนี้

5:42

the competition is our basic human right to

การแข่งขันเป็นด่านแรกของสิทธิมนุษยชน

5:45

clean, safe drinking water.

ที่จะได้บริโภค น้ำดื่มสะอาด

5:47

Pepsi’s Vice Chairman publicly said,

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เปบซี่กล่าวว่า

5:49

“The biggest enemy is tap water!”

ศัตรูตัวสำคัญคือน้ำก็อก

5:52

They want us to think it’s dirty and bottled

เขาทำให้เราคิดว่าน้ำก๊อกสกปรก และ

5:54

water is the best alternative.

น้ำขวดคือทางเลือก

5:56

In many places, public water is polluted

ในหลายหลายที่ น้ำก็อกปนเปื้อน

5:59

thanks to polluting industries like

ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมปนเปื้อน

6:01

the plastic bottle industry!

เช่น อุตสาหกรรมขวดพลาสติก

6:02

And these bottled water guys are all too happy

และบรรดาพนักงานเหล่านี้จะมีความสุข

6:05

to offer their expensive solutions

ที่จะเสนอทางเลือกที่แสนแพง

6:07

which keep us hooked on their products.

และทำให้เราผูกติดกับสินค้าเหล่านี้

6:09

It’s time we took back the tap.

ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปหาน้ำก็อก

6:14

That starts with making a personal commitment

โดยพยายามที่จะทำคำมั่นส่วนตัว

6:14

to not buy or drink bottled water unless the water

ที่จะไม่ซื้อน้ำบรรจุขวด จนกว่า

6:17

in your community is truly unhealthy.

น้ำก็อกในประเทศจะไม่ถูกสุขอนามัย

6:19

Yes, it takes a bit of foresight to grab a

ถูกต้อง มันจะถูกมองว่า การที่จะกำจัดทิ้งขวดที่ใช้แล้ว

6:21

reusable bottle on the way out, but I think we can handle it

แต่เราคิดว่า เราสามารถจัดการกับมันได้

6:24

Then take the next step

ต่อจากนั้น ขั้นต่อไป

6:26

join a campaign that’s working for real solutions.

คือ รณรงค์ ให้การทำงานเป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

6:29

Like demanding investment in clean tap water for all

เช่น เรียกร้องให้มีการลงทุนในการทำน้ำก็อกให้สะอาดและดื่มได้

6:33

In the US, tap water is underfunded by $24 billion

ในสหรัฐ น้ำก๊อก ได้รับการสนับสนุนน้อยว่าที่จะเป็น  24 ล้าน

6:37

partly because people believe drinking water

อาจเป็นเพราะคนเชื่อว่าน้ำสะอาดต้องมาจากขวดเท่านั้น

6:40

only comes from a bottle!

ต้องมาจากขวดเท่านั้น

6:41

Around the world, a billion people don’t

ทั่วโลก คนหลายล้าน ไม่สามารถเข้าถึง น้ำสะอาด

6:43

have access to clean water right now.

ไม่สามารถเข้าถึง น้ำสะอาด

6:45

Yet cities all over are spending millions of dollars to deal with all

แต่ในหลายเมือง ใช้จ่ายหลายล้านเหรียญ เพื่อจะจัดการกับขวดพลาสติกที่ต้องที้งไป

6:49

the plastic bottles we throw out.

ขวดพลาสติกที่ต้องที้งไป

6:51

What if that money were spent improving our water systems

ถ้านำเงินเหล่านี้ไปปรับปรุงระบบน้ำ

6:54

or better yet, preventing pollution to begin with?

ให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากป้องกันมลพิษ

6:56

There are many more things we can do to solve this problem.

มีหลายวิธีที่เราสามาถแก้ปัญหา

7:00

Lobby your city officials to bring back drinking fountains

พยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ให้นำกลับมาน้ำพุสำหรับดื่ม

7:03

Work to ban the purchase of bottled water

รณรงค์ให้หยุดซื้อน้ำบรรจุขวด

7:05

by your school, organization or entire city

โดยให้โรงเรียน องค์กร หรือ ทั่วเมือง

7:08

This is a huge opportunity for millions of people to wake up

นี่เป็นโอกาสที่คนเป็นล้านจะตื่นตัว

7:12

and protect our wallets,

และปกป้องกระเป๋าเงินของเรา

7:13

our health

สุขภาพ

7:14

and the planet.

ปกป้องโลก

7:15

The good news is: it’s already started.

สิ่งที่ดี ที่มีการริเริ่มที่ดี

7:17

Bottled water sales have begun to drop while business is booming

วงการน้ำดื่มกำลังถดถอย ในขณะที่ ธุรกิจทำขวดน้ำที่เติมใหม่ได้กำลังเติบโต

7:21

for safe refillable water bottles. Yay!

ธุรกิจรับคืนขวดกำลังเติบโต     ไชโย

7:24

Restaurants are proudly serving “tap”

ร้านอาหารหลายแห่งภูมิใจที่จะเสริฟน้ำก็อก

7:26

and people are choosing to pocket the hundred of thousands

และประชาชนกำลังเลือกที่จะประหยัด

7:29

of dollars they would otherwise be wasting

เงินดีกว่าที่จะเสียเงิน

7:30

on bottled water

กับน้ำบรรจุขวด

7:32

Carrying bottled water is on its way to being

การถือขวดน้ำไปด้วยถือเป็นพฤติกรรมที่ฉลาด เหมือนการสูบบุหรี่ขณะมีท้อง

7:34

as cool as smoking while pregnant.

เหมือนการสูบบุหรี่ขณะมีท้อง

7:36

We know better now.

เดี๋ยวนี้เราตื่นตัวแล้ว

7:38

The bottled water industry is getting worried

ธุรกิจน้ำดื่มกำลังวิตกกังวล

7:40

because the jig is up.

เพราะการก้วกระโดด

7:42

We are not buying into their

เราจะไม่ส่งเสริมการซื้อ

7:43

manufactured demand anymore.

เพื่อสร้างอุปสงค์อีกต่อไป

7:45

We will choose our own demands,

เราจะเลือกอุปสงค์ของเราเอง

7:46

thank you very much, and we’re demanding clean, safe water for all

ขอบคุณมาก