เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ ร่วมกัน
เหยียบหญ้ากันไฟในห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่
CM cycling network ,
pressing grass easy method @ Huay Teung Tao 
เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ ร่วมกัน เหยียบหญ้ากันไฟในห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ CM cycling network , pressing grass easy method @ Huay Teung Tau