เรียน เพื่อนคนรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกท่าน

ประเทศโบลิเวียประกาศเป็นเจ้าภาพการประชุม  World Peoples’ Conference on Climate Change and Mother Earth Rights  ในเดือน เมษายน ได้รับการตอบรับที่จะสนับสนุนในนานาประเทศ จะ มีรัฐบาล 192 ประเทศมาประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น และถกเถียงกันร่วมกับประชาสังคม ร่วมกับสำนักงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดย

ขั้นที่1  ท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ที่ http://pwccc.wordpress.com/

ขั้นที่ 2   ด้วยเลฃที่ลงทะเบียน ท่านจะได้รับทางอีเมลล์ ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ 16 คณะทำงานได้

ขั้นที่ 3  ท่านจะได้รับ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ  ทาง อีเมลล์ จากคนที่สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มคณะทำงาน ขณะเดียวกัน ท่านสามารถ เสนอข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ของท่านต่อกลุ่ม

ซึ่งจะมี คณะทำงาน 16 ชุดด้วยกัน เพื่อทำงานใน16 หัวข้อ ตาม รายการข้างล่างนี้

งานหลักของการประชุม จะได้จัดทำชึ้นใน 16 กลุ่มหลัก  แต่ละกลุ่มจะเริ่มทำงาน ทาง อิเลคโทรนิคเมล์ม และเสาะหา ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  และจัดทำข้อเสนอแนะ ที่จะถูกนำไปพิจารณา และขยายการถกเถียงในที่ประชุม ที่จะเกิดชึ้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้น ที่โคชาแบมบา แนวความคิด ที่จะให้ โคชาแบมบา เป็นที่รวม  และมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ ในการที่จะรักษาสิทธิของสิ่งมีชีวิต และอนุรักษ์แผ่นดินแม่

ท่านสามารถเข้าร่วม ได้ถึง 5 กลุ่ม  โดยไม่ต้องไปแสดงตนในที่ประชุมที่ประเทศโบลิเวีย

01GTcausas@cmpcc.org
02GTarmonia@cmpcc.org
03GTderechosMT@cmpcc.org
04GTreferendum@cmpcc.org
05GTtribunal@cmpcc.org
06GTmigrantes@cmpcc.org
07GTindigenas@cmpcc.org
08GTdeuda@cmpcc.org
09GTvision@cmpcc.org
10GTprotocoloK@cmpcc.org
11GTadaptacion@cmpcc.org
12GTfinanciamiento@cmpcc.org
13GTtecnologia@cmpcc.org
14GTbosques@cmpcc.org
15GTmercados@cmpcc.org
16GTestrategias@cmpcc.org

กลุ่มคณะทำงานท่ามกลาง การทำงานก่อนการประชุม ต้องเริ่มสร้าง เอกสารที่ต้องการนำเสนอภายในเดือน เมษายน มีขนาด 2-3 หน้า เพื่อใช้เป็นเอกสารที่จะนำมาเสวนากันในการประชุม

หากท่านที่สนใจ อยากใคร่นำเสนอความคิดเห็นของท่าน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ ที่ www.ourchiangmai.com ในหัวข้อ  CONFERENCE GATHERS MOMENTUM AND SUPPORT

หรือ punika@apwld.org เราจะมีคณะทำงาน ช่วยนำเสนอความคิดเห็นของท่านส่งต่อไปยังที่ประชุม ที่ประเทศโบลิเวีย

และกรุณาส่งต่อ ไปถึงคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการครั้งนี้ด้วย

Punika Shinawatra