In Thai & English below is a pamphlet draft for Chiang Mai – please add your comments

โลกร้อน – ขอเรียกร้องทุกๆท่าน

โลกกำลังสิ้นหวังกับความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ . ถ้าเราต้องการจะหลีกเลี่ยงสภาวะล้มเหลวของสภาพอากาศที่ไม่สามารถจะกลับคืนแก้ไขได้รัฐบาลทั่วโลกจะต้องสร้างนโยบายที่เข้มแข็ง ก่อนที่จะมีการประชุม สภาพอากาศของโลก กำลังจะมีขึ้น ที่เมืองโคเป็นเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้. โลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอันสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน เกินกว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมได้ เพราะผลตอบสนองของระบบโลก มนุษย์ทำให้โลกร้อน เกิดน้ำแข็งละลายจนทำให้แสงอาทิตย์ สะท้อนกลับไปยังอวกาศน้อยลง การระเหยของน้ำในบรรยากาศมากขึ้น สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.  ก๊าซมีเทนถูกปลดปล่อยออกมามากจากชั้นดินน้ำแข็งและชั้นโคลนใต้มหาสมุทร  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกมามาก เนื่องจากการย่อยสลายของ ผืนป่าที่มากขึ้นของชั้นดินที่มีการทับถมและการลดลงของ photosynthesis ( พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์) และจากความจริงที่คาร์บอน เนื่องจากความร้อนที่เพิ่มขั้นอย่างมากไฟป่า เชื้อโรคต่างๆ และศัตรูพืช. กระบวน การตอบสนองเหล่านี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, และยังคงมี GHG (green house gases)  (ก๊าซเรือนกระจก  สิ่งเหล่านี้มีทำให้เกิด ความแห้งแล้ง ไฟป่า อุทกภัย โรคระบาด  ความแห้งแล้งพืชผลเสียหาย  และโรคระบาดในสัตว์ต่างๆ การเพิ่มระดับของน้ำทะเล และ ความเป็นกลดในมหาสมุทร ที่จะเป็นผลกระทบอันเลวร้ายสู่รุ่นลูก รุ่นหลานต่อๆไป หรือพูดง่ายๆ  คือสภาวะโลกร้อน อาจกลาย เป็นสิ่งที่มนุษย์ชาติไม่สามารถจะควบคุมและทำให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมากกว่า  6 องศา  นั่นจะทำให้ ประชากรบนโลกจำนวนมาก จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  บางทีพวกเราอาจจะมีเวลาเหลือแค่ 2 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องเผชิญชะตากรรมเหล่านี้

ความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 390 ppm และเพิ่มขึ้น 2 ppm  ในอดีต IPCC (intergovernmental panel on climate change) (คณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลทั่วโลก)รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ จากประเทศผู้ผลิตน้ำมัน  ได้เรียกร้องให้มีการลดมลพิษจากไอเสียลงอีก 25-40 % จากระดับในปี ค.ศ.1990 ให้ได้ภายในปี 2020 เพื่อที่จะคงไม่เกิน 450 ppm   ซึ่งจะหมายความว่า อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น  2 องศาเซลเซียสโดยประมาณ ซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงความหายนะที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา แสดงให้เห็นว่า เราจะต้องให้ความร่วมมือลดความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือ 350 ppm เพื่อป้องกันการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกอยู่ในระดับคงที่ดังนั้น , เราจะต้องตัดการแพร่กระจาย ของคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงมากกว่า 40 % ให้ต่ำกว่าในระดับปี ค.ศ.1990โดยปี 2020 และต้องให้ลดอย่างต่อเนื่องจนอยู่ระดับศูนย์ในระยะยาว. แต่อย่างไรก็ตาม, การลดระดับความหนาแน่นนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลทั่วโลกในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียส นั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , ยังส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่จะเกิดอย่างใหญ่หลวง

ประชากรชาวโลกต้องการแรงสนับสนุนและความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน  เพื่อที่จะลดก๊าซ มลพิษคาร์บอนเราอาจต้องเรียกร้องความสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลที่มีศักยภาพและอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทุกๆรัฐ บาลทั่วโลกที่จะผลักดันนโยบายเพื่อที่จะลดมลพิษคาร์บอน ทุกๆประเทศจะต้องช่วยกันขยายความร่วมมือนี้ให้เกิดขึ้นทั่วโลก.

Calling Everyone

The World is desperate for leadership on climate change. If we are to avoid Irreversible Climate Breakdown, governments must strengthen their policies before the next global climate meeting in Copenhagen this December. The world is getting perilously close to a state in which global warming will be out of human control because of earth system feedback. Human induced warming means that melted ice results in less sunlight reflected back to space, more water vapour in the atmosphere more methane emitted from permafrost and ocean beds, more carbon released due to increased breakdown of forest debris, and reduced carbon uptake due to increased heat stress, forest fires, disease and pests. These feedback processes cause a rise in greenhouse gases and still further warming, then still more GHG and so on. This will mean much more serious droughts, fires, floods, storms, human, crop and animal diseases, rises in sea level and acidification of the oceans that could be catastrophic for our children and grandchildren. It could easily mean that global warming could become beyond human influence and rise six or more degrees creating a state in which few humans would survive. We have perhaps a couple of years to start to take serious action to avoid this fate.

Carbon dioxide concentration in the atmosphere is now about 390 ppm and rising at 2 ppm per year. The IPCC in the past, including scientists from oil-producing countries, recommended 25-40 percent cuts in emissions below 1990 levels by 2020 in order to achieve a maximum CO2 concentration of 450 ppm so as to confine temperature rises to an estimated 2 degrees Celsius, a concentration and temperature considered adequate to just avoid an Earth driven catastrophe.

However, the latest research on the geological history of climate shows that we must lower the atmospheric concentration to 350 ppm for ice stability. Thus, we must lower emissions by more than 40 percent below 1990 levels by 2020 and continue to lower them to zero in the long term. Nevertheless, cuts so far offered by nearly all governments will almost certainly fail to avoid temperature rises above 2 degrees, and thus risk catastrophe.

The people of the World need your personal effort to lower net carbon emissions but particularly to contact influential and powerful people especially in governments to persuade them to strengthen their policies to reduce net national carbon emissions. All nations must help to the extent of their capability.