กำหนดการพิธี ไหว้สา-ขอขมา น้ำแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่

เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

และเพื่อเป็นปฐมฤกษ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูรักษาน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืนของชาวเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2552

ณ วัดชัยศรีภูมิ์ (ปันต๋าเกิ๋น) และบริเวณริมน้ำแม่ข่า (แจ่งศรีภูมิ-อัษฎาธร) ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

*************************************************************

09.00 น. –    คณะศรัทธา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา องค์กร ชมรมหน่วยงาน  สถาบันต่างๆ  สื่อมวลชน พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณงาน

–    บอกเล่าประวัติ / ความสำคัญของน้ำแม่ข่า โดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล และชาวบ้านอาวุโส

10.30 – 12.00 น. –    พิธีแห่อัญเชิญเครื่องไหว้สา-ขอขมา  โดยทางเรือล่องตามสายน้ำแม่ข่าจากสะพานอัษฎาธร

มาท่าน้ำวัดชัยศรีภูมิ์

–    กิจกรรมรณรงค์และเยี่ยมชมคลองแม่ข่าช่วงเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (เดิน/ปั่นจักรยาน/

นั่งสามล้อถีบ/พายเรือ) นำโดย ชาวบ้านชุมชนคลองแม่ข่า

12.00 – 13.00 น. –    พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ วัดชัยศรีภูมิ์
13.00 น. –    พิธี “ไหว้สา-ขอขมา น้ำแม่ข่า” ตามประเพณีพื้นบ้านโดย ปู่จ๋าน ณ บริเวณแพกลางลำน้ำ

แม่ข่า หน้าวัดชัยศรีภูมิ์

–    พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

–    ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์

–    พระสงฆ์อนุโมทนา

14.00 – 16.30 น. –    ข่วงเสวนาจาวบ้านจาวเมือง เรื่อง “ประวัติศาสตร์ และคุณค่าของน้ำแม่ข่า   ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่ อันควรฟื้นฟูรักษาให้มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองตลอดไป โดย พระสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้านอาวุโส ชุมชนอนุรักษ์น้ำแม่ข่า และนักวิชาการ รวมทั้งสื่อมวลชน และผู้สนใจทุกท่าน ณ ลานวัดชัยศรีภูมิ์:-  ดำเนินรายการโดย ดร.วสันต์ จอมภักดี

–    ประชุมเพื่อวางแผนฟื้นฟูและดูแลรักษาน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืนร่วมกันของประชาชน

–    รับฟังนโยบายของผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับน้ำแม่ข่า

ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่

–     กล่าวปฏิญญา / เสร็จพิธี

หมายเหตุ :- กำหนดเวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม / จอดรถโปรดใช้เส้นทางริมถนนอัษฎาธร-แจ่งศรีภูมิ

*************************************************************

เรียนเชิญ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ร่วมจัดและสนับสนุนโดย  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนชาวเชียงใหม่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-7165970 / 081-8815621 / 084-3736311 / 087-3039631 / 081-8814780 โทรสาร 053-892535

********** โปรดช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วย เพื่อน้ำแม่ข่าอันเป็นที่รักของเราทุกคน **********