สวัสดีค่ะ

มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องปัญหาโลกร้อนและการเจรจาระหว่างประเทศทุกท่านนะคะ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมองค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ

 “ปัญหาโลกร้อน: เมื่อวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกับการเมืองระหว่างประเทศ” ในวันที่ วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้ง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเจรจาว่าระหว่างประเทศภายใต้ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการได้แนบมาพร้อมอีเมลนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ การประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการรับข้อมูลจากตัวแทนคณะเจรจาของประเทศไทย และการให้ข้อเสนอจากภาคประชาชนให้แก่ตัวแทนคณะเจรจาด้วยค่ะ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ในวันงานค่ะ ด้วยความนับถือ วรวรรณ (เมย์) Heinrich Boll Stiftung Southeast Asia 91/9 Ban Mai Lang Mor Soi 1, Suthep Rd., Chiang Mai, 50200 Tel. 053 – 810430-2 ext.125 Mobile: 089-8545630 Fax. 053-810124 http://www.boell-southeastasia.org/

 Dear all,

RCSD, Social Sciences Faculty and Law Faculty of Chiang Mai university in collaboration with Foreign Ministry will organize public seminar “Climate Change: Sciences and international politics” Date: 20-21 August 2009 Venue: 2nd Flr. Meeting room, Bldg 3, Social Sciences Faculty, Chiang Mai University. English translation will be provided for 50 seats for 2 sessions: · 20 August 2009, 14.00 – 17.00: Climate change and international negotiation o Speakers: 1. Mrs.Aree Wattana Tummakerd (Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning) 2. Mr.Thanop Panyapattanakul (Department of International Organizations) 3. Dr. Duongchan Apawatcharuj Charoenmuang (Social Research Institute) · 21 August 2009, 09.00-12.30: Politics of Climate Change o Speakers: 1. Assoc. Prof.Dr. Kansri Boonpragob (Faculty of Sciences, Ramkamhang University) 2. Dr.Somporn Chantara (Faculty of Sciences, CMU) 3. Mr.Prayong Doklamyai (Centre for the Coordination of Non-governmental Tribal Development Organization (CONTO)) Registration is available on the seminar day.