รายงานประชุมเตรียมงานวันสิ่งแวดล้อม+งานเทิดไท้ – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

รายงานประชุมเตรียมงานวันสิ่งแวดล้อม+งานเทิดไท้ – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

ผู้เข้าร่วมประชุม 1.นายอภิวัฒน์              คุณารักษ์         ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 2.นายฤชุชัย                 โปธา               สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา 3.ดร.วสันต์                 จอมภักดี          C/O คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช....

ASEAN Senior Forestry Officials Conference, 4-8 July, Le Meridien Hotel

ASEAN Senior Forestry Officials Conference 4-8 July 2011 9 am-5 pm daily @ Le Meridien Hotel, Chiang Mai Thailand Open to the public 4-6 July Days 1 & 2 have 2 concurrent discussions 14th Meeting of the ASEAN Experts Group on Herbal and Medicinal Plants 3rd...