ความร้อน– วิธีหยุดโลกถูกเผา

(HEAT -How to Stop the Planet Burning, by George Monbiot)

โดย จอร์จ มอนบีโอต

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ถ้าจะหยุดโลกให้ร้อนขึ้น 2 องศา เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะ ประเทศผู้นำ ทางพลังงาน เช่นอังกฤษ อเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย จะต้องลดการปล่อยกาช คาร์บอน จากปัจจุบันถึง 90 เปอร์เซนต์

เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ยาก มร. จอร์จ กล่าวว่า

1. บ้าน ตึก และอาคารต่างๆ ต้องดัดแปลง ให้ลดการใช้พลังงานลง

2. ยกเลิกการใช้ รถยนต์ส่วนตัว

3. หยุดใช้เครื่องบินและ จำกัดความเร็ว ของรถไฟความเร็วสูง

นั่นก็ทำนองเดียวกับเมืองเชียงใหม่ของเรา

กล่าวถึงข้อสุดท้ายก่อน – ถ้า อังกฤษ จะต้องปกป้องโลกโดยหยุดใช้เครี่องบิน และปิดน่านฟ้า ปิดเส้นทาง ทางอากาศทั้งหมด ประเทศอื่นๆในยุโรป ต้องปฏิบัติตาม ส่วน อเมริกาและคานาดาก็ต้องจำยอม หยุดเที่ยวบินไปยุโรป และยอมรับโดยปริยาย

ดังนั้น ถ้าเชียงใหม่ ปฏิบัติตาม ในที่สุดก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ผ่านทางเครื่องบินอีกต่อไป

ข้อที่2 เมื่อทั่วโลก หยุดใช้เครื่องบินไม่มีใครใช้บริการ เหล่ารถยนต์ก็จะถึงกาลอวสานเช่นกัน  อาจะมีบางเที่ยวบิน และรถแพทย์ ใช้สำหรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์  ดังนั้นถนนจะถูกใช้สำหรับรถโดยสาร และรถขนส่งสินค้า เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ถึงกาลอวสาน อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ก็จบเช่นกัน  ดังนั้นแรงกดดันให้ลดการใช้พลังงาน ชาวโลกก็ถูกกดดันให้หันมาใช้รถจักรยานแทน ดังจะเห็นได้จาก ประเทศคิวบาที่ หักดิบมาใช้จักรยานเมื่อประเทศรัสเซียบ่อน้ำมันแห้ง เนื่องจาก ประเทศคิวบา ใช้น้ำมันจากประเทศรัสเซียเป็นหลัก

เมื่อประเทศที่พัฒนาแล้ว หันมาใช้จักรยาน ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือ ยังไม่พัฒนา ก็จะต้องปฏิบัติตามในที่สุด

ดังนั้น ถ้าเชียงใหม่ปฏิบัติตาม ในสุด จะไม่มีรถยนต์ เครื่องบิน และรถจักรยานยนต์

พวกเราก็จะต้องทำงานน้อยลง เพราะไม่ต้องหาเงินค่าผ่อนรถ ซึ่งเป็นเงินถึง25 เปอร์เซนต์ของรายได้ของชนชั้นกรรมกร

ดังนั้น ภาวะมลภาวะเป็นพิษ จะลดลง เพราะ ควันพิษ จากรถยนต์จะลดไปอย่างมหาศาล พวกเราทุกคน มีเวลาในการช่วยกัน จัดการ และดูแลป่าไม้ รวมถึงการ ป้องกันการเผาป่า เก็บใบไม้แห้ง และ ตรวจตราดูแลป่าไม้มากขึ้น

ถ้าเชียงใหม่เรา ปฏิบัติตาม ก็จะเป็นเมืองสะอาด เหมือนประเทศคิวบา ที่ผู้คนมีสุขภาพดี เนื่องจากออกกำลังมากและบริโภคอาหารปลอดสารพิษ

และข้อสุดท้ายข้อสำคัญ ปัญหานี้ยากต่อการแก้ในควบคุมอุณหภูมิระดับภูมิภาค เพราะทางซีกโลกเหนือยังมีความต้องการพลังงานให้อบอุ่นในฤดูหนาว ในขณะที่ ปารีส  และมอสโคว์ ยังต้องเผชิญความร้อนในหน้าร้อน ดังนั่น การ สร้าง บ้าน ตึกและอาคารต่างที่ประหยัดพลังงาน จะทำให้ ปัญหาการใช้เครื่องปรับอาการ ผลพวงจากการใช้พลังงานมาก ก็จะหมดไป เมื่อยุโรปเผชิญปัญหา เชียงใหม่ ก็จะเผชิญปัญหาทำนองเดียวกัน

เมื่อรถถูกกำจัดไปจากท้องถนน ทางเท้าถูกเบียดโดยต้นไม้ใหญ่ เชียงใหม่จะเปลี่ยนได้เพราะ เราสามารถปรับเปลี่ยนอาคาร และบ้านเรือนโดยเพิ่มหน้าต่างให้ใหญ่และมากขึ้น ติดตั้งม่านกันแดด และช่องระบายอากาศ  ทำให้บ้านเย็นไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เหมือนกับบ้านในอดีต

พวกเราต้อง เริ่มคิดได้เองโดยใช้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นบทเรียนและแนวทาง  เราเพียงแต่เร่งการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานให้เร็วขึ้น เพื่อปฏิรูปคุณภาพชีวิต พวกเราต้องกดดันให้หน่วยราชการ ให้รับรู้เรื่องนี้เฉกเช่น และเร่งให้ความรู้แก่ประชาชน

ดังนั้น เราจะถูกโจมตีต่อการที่ ผู้คนจะตกงานจำนวนมากจากธุรกิจท่องเที่ยว แต่คนเหล่านี้สามารถทำในส่วนต่วมต้องการเพิ่มในการปลูกต้นไม้ ตัดเล็มต้นไม้ ต่อรถจักรยาน การดัดแปลงอาคาร และทำเกษตรปลอดสาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมให้มีความสุขโดยปราศจากความโลภ

15/9/2553